Wyłączenie odpowiedzialności

Pełnoletniość

Kiedy składasz zamówienie na zakup jednego lub kilku noży z marki Huusk, lub na jakiekolwiek inne produkty tej marki, które są w sprzedaży (Towary), potwierdzasz, że jesteś osobą pełnoletnią, aby zamówienie przeszło do realizacji i abyś mógł je odebrać w kraju w którym przebywasz, w hrabstwie lub/i w miejscu swojego zamieszkania. To w interesie kupującego jest upewnienie się co do zasad i warunków obowiązujących w zamieszkałej przez niego lokalizacji. O tym, czy możesz posiadać nóż Huusk i posługiwać się nim decyduje kraj, którego mieszkańcem jesteś. Huusk nie ponosi ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI za podanie fałszywych danych przez kupującego.

Ryzyko i Odpowiedzialność

Kupując Towar po przekierowaniu się kliknięciem jednego z naszych łączy, zgadzasz się przyjąć na siebie wszelkie ryzyko związane i/lub wynikające z posiadania i korzystania z Towaru oraz zgadzasz się zabezpieczyć i chronić Huusk.com, jej Administratorów, Współtwórców, Autorów, Redaktorów i/lub Menedżerów, przed wszelkimi roszczeniami wniesionymi przez jakąkolwiek osobę lub podmiot przeciwko Huusk.com, związanych i/lub wynikających z posiadania i/lub użytkowania Towaru.

Bezpieczne Kierownictwo

Noże oraz Towar powiązany z marką Huusk może być niebezpieczny, a nawet śmiertelny, jeśli jest używany niewłaściwie, niedbale i/lub nielegalnie. Kupując Towar od Huusk, zobowiązujesz się korzystać z zakupionego Towaru w sposób bezpieczny i zgodny z prawem, zgodny ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa, uznanymi zasadami bezpieczeństwa i ze zdrowym rozsądkiem. Ponadto zobowiązujesz się do instruowania i nadzorowania osób nieletnich w zakresie korzystania z Towarów Huusk. Zobowiązujesz się również do podjęcia kroków zasadnie koniecznych lub wymaganych przez obowiązujące prawo w ochronie Towarów Huusk przed osobami nieletnimi, nieprzeszkolonymi i/lub niedojrzałymi. Huusk.com nie zachęca do używania jakichkolwiek reklamowanych produktów i towarów w sposób niezgodny z prawem, ani do wykorzystywania ich do celów nielegalnych i/lub związanych z przemocą, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa i regulacjami określonymi przez jurysdykcję nabywcy i organ prawny regulujący stan, hrabstwo i/lub miasto zamieszkania kupującego.